DOTACE

1. Technologie na snížení energetické náročnosti výroby Ethanol Energy a.s.

2. Projekt Snížení zápachu z výrobních procesů lihovarských výpalků Ethanol Energy a.s., č. 01511621

Projekt byl zaměřen na snížení zápachu, který vzniká při výrobě, manipulaci a skladování lihovarských výpalků (DGGS). V rámci projektu byl instalován nový uzavřený pásový dopravník, chlazení výpalků s filtrací vzduchu a optimalizován systém skladování výpalků a to tak, aby bylo v maximální možné míře zamezeno úniku pachových látek z procesu výroby a skladování DGGS.
Projekt byl financován za podpory Národního programu Životní prostředí:
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz