500 litrů dezinfekce obci Vrdy

Dnes jsme věnovali obci Vrdy 500 litrů dezinfekce. Tato dezinfekce bude postupně distribuována na potřebná místa v obci. Spolu to zvládneme 🤝💚

Zásah ukončen

Omezený preventivní zásah v Lihovaru u lokálního zakouření likvidované staré

Oznámení

Včera večer při likvidaci staré hnědouhelné kotelny, prováděné externí společností,