KUKUŘICE

Základní surovinou pro výrobu bioethanolu v Ethanol Energy a.s. je díky vysokému obsahu škrobu v zrnu kukuřice, kterou společnost odebírá a zpracovává v průběhu celého roku.​ S roční surovinovou potřebou 160.000 t kukuřice jsme významným a spolehlivým odběratelem i plátcem, odebíráme zboží z tuzemské produkce i z dovozu.

V případě potřeby zajistíme vhodné dopravní kapacity pro silniční přepravu a vykládku z železničních vagónů.


Neoddělitelnou součástí technologického procesu výroby je i produkce DDGS a kukuřičného oleje, čímž dochází k dokonalému a úplnému využití vstupní suroviny.

Požadovaná kvalita kukuřice

Pro výrobu používáme kukuřici odpovídající ČSN 46 1200-6. Upřednostňujeme kukuřici pěstovanou šetrným přístupem k ochraně životního prostředí a při jejímž pěstování bylo dosaženo vysoké úspory CO2.

OBCHODNÍ KONTAKTY

Bc. Radovan Smítka

+420 606 739 315
radovan.smitka@ethanolenergy.cz

Darina Bucková

+420 605 231 196
darina.buckova@ethanolenergy.cz