O SPOLEČNOSTI

Areál závodu Ethanol Energy a.s. se nachází v obci Vrdy u Čáslavi, ve Středočeském kraji, 12 km východně od Kutné Hory a je více jak jeden a půl století významným regionálním průmyslovým subjektem a zaměstnavatelem.

Více jak 140 let byla hlavní činností závodu výroba řepného cukru. Po vestavbě moderní lihovarské technologie v roce 2010 je hlavním výrobním programem výroba bioethanolu, který se používá jako přísada do automobilového benzinu.

V roce 2018 došlo v lihovaru k rozsáhlé investici. Byla odstavena uhelná kotelna, jejíž roštové kotle z roku 1936 byly nahrazeny kotli plynovými. Do technologie byly vestavěny nové části navržené rakouskou společností Vogelbusch, díky kterým dochází k úspoře páry 12t/h oproti provozu před přestavbou. Díky novým technologiím se snížila také potřeba odběru čerstvé vody z řeky Doubravy a kapacita chlazení na chladících věžích.

Základní vstupní surovinou je kukuřice pěstovaná s šetrným přístupem k ochraně životního prostředí a při jejímž pěstování bylo dosaženo vysoké úspory CO2.

Ethanol Energy a.s. je jediným českým výrobcem DDGS – kukuřičných lihovarských výpalků, které jsou dodávány jako kvalitní na proteiny bohatá surovina pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Kukuřičný olej vzniká jako sekundární produkt při výrobě bioethanolu odstředěním výpalkového sirupu a používá se při výrobě krmných směsí pro hospodářská zvířata a jako surovina při výrobě biopaliv.