CO JSOU TO BIOPALIVA?

Jako biopaliva označujeme paliva, která jsou z větší části nebo zcela vyrobena z obnovitelných zdrojů. Liší se tím od fosilních paliv, jejichž zdrojem je ropa a zemní plyn. Obnovitelnými zdroji energie (OZE) obecně potom máme na mysli energii větru a slunečního záření, geotermální energii, energii vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu nebo biopaliva jako kapalné příměsi pohonných hmot, která se vyrábějí ze zemědělských plodin.

Bioetanol

Jedná se o bezvodý kvasný líh, který je možno míchat do motorového benzínu v různých koncentracích. Bioethanol se vyrábí z kukuřice, pšenice, cukrové řepy nebo cukrové třtiny. Dnes se v České republice přidává do veškerého benzínu do 5% celkového objemu.

Bionafta

Jako náhrada motorové nafty se používají metylestery mastných kyselin (FAME). Hlavní surovinou pro výrobu je řepkový olej, ale mohou se použít i živočišné tuky, případně směs rostlinných a živočišných tuků. V současné době se přimíchává do veškeré běžné motorové nafty do 7% objemu.

Certifikace biopaliv

Certifikace biopaliv vychází z legislativy Evropské unie a v České republice je definována Zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb, jehož součástí je i certifikace biopaliv. Úspora emisí CO2 dosažená při výrobě biopaliva je prokazována prohlášením o udržitelnosti a dosažené hodnoty úspor emisí jsou každoročně důsledně auditovány na základě přísných kritérií certifikačními orgány.