BOZP A PO V ETHANOL ENERGY

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti Ethanol Energy, je zajišťována systémovým řízením a organizací práce. Základem je prevence založená na systému vstupních, cyklických i mimořádných školení kmenových zaměstnanců i kontraktorů. Dále také na pravidelném kontrolování dodržování bezpečnostních a požárních standardů při vlastním výkonu práce. A také je potřeba zmínit i nutnost úplného a správného vyplnění povolení k práci, kde jsou uvedeny podmínky, za kterých se dané práce mohou vykonávat, vč. používání vhodných OOPP.

V roce 2021 jsme předali SDH Vrdy také věcný dar dle vlastního výběru. Jedná se o vybavení pro usnadnění zásahů.

Společnost Ethanol Energy spolupracuje s Hasiči z profesionálních sborů i s dobrovolnými hasiči, především z okolních obcí. V roce 2019 jsme předali jednotce Sboru dobrovolný hasičů ve Žlebech nový AED defibrilátor a další zdravotnické vybavení. V roce 2020 byla ve společnosti Ethanol Energy a.s. Vrdy předána Sušící skříň pro vysoušení dýchacích masek pomocí proudu teplého vzduchu hasičům z HZS Kutná Hora.