Oznámení

Včera večer při likvidaci staré hnědouhelné kotelny, prováděné externí společností, v prostoru mimo výrobní provozy společnosti byl po 20:00 zjištěn obsluhou omezený zdroj kouře v místě, kde byla prováděna likvidace. Přítomní pracovníci společnosti provedli zajištění místa výskytu kouře a preventivní protipožární opatření. S ohledem na zakouření prostoru byly v souladu s požárně-preventivními pokyny povolány ve 20:43 složky IZS. K zahoření, rozšíření zdroje kouře či otevřenému ohni nedošlo. Přerušení výroby nenastalo, k ohrožení životního prostředí nedošlo. Požární jednotky provedly omezený zásah a po 22:00 z areálu společnosti odjely. Děkujeme složkám IZS za okamžitý příjezd. Omlouváme se spoluobčanům a našim sousedům za večerní vyrušení. S externí organizací, provádějící likvidaci kotelny budeme situaci neprodleně řešit, aby se situace již nemohla opakovat.