Zásah ukončen

Omezený preventivní zásah v Lihovaru u lokálního zakouření likvidované staré technologie definitivně ukončen. Prostor byl ráno opakovaně zkontrolován termokamerou bez zjištění jakékoli rizika, ale preventivně dále zabezpečen. Nedošlo ke zranění osob, žádným škodám na majetku ani k negativnímu ovlivnění životního prostředí.