Úspěšné obhájení certifikace Responsible Care

Dne 30. 8. 2023 se Ethanol Energy a.s. podařilo obhájit dle mezinárodních pravidel, spravovaných ČR Svazem Chemického Průmyslu (SCHP ČR),  platnost naší certifikace „Responsible Care“  v chemii. Nadále jsme tak oprávněni používat prestižní logo „Responsible Care“ na další 2 roky.

Responsible Care® je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování výkonu a bezpečnosti odvětví. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k udržitelnému rozvoji. Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě a Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) společně se svými prvními 16 společnostmi se k nim přihlásil jako 23. národní asociace chemického průmyslu v roce 1994. Aktuálně se v ČR hlásí k plnění principů Responsible Care 84 společností SCHP ČR a jeho kolektivních členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), České asociace čisticích stanic (CACS) a Asociace výrobců nátěrových hmot (AVNH). Dne 21. 8. 2014 rozhodlo o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. Prostřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 65 národních asociací a více než 600 globálních firem přispívá chemický průmysl k naplňování principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.