Získání certifikátu Responsible Care

Již v roce 2020 jsme se zavázali k plnění principů odpovědného podnikání v chemii, Responsible Care. Letos, 24. 8. 2021, jsme po úspěšném auditu Responsible Care i úspěšně obhájili své snažení, co nejvíce minimalizovat dopady výroby a podnikání v chemickém průmyslu na životní prostředí a získali tak certifikaci, čímž jsme si propůjčili právo užívat logo Responsible Care. Certifikát přebrali naši zástupci dne 6. 10. 2021 při příležitosti Večera s českou chemií. Propůjčením práva užívat logo Responsible Care naše snažení nekončí. Již v roce 2023 musíme opět obhájit neustále se zvyšující nároky na odpovědné podnikání v chemii, abychom si tuto výsadu užívat logo RC mohli i nadále ponechat.

PF 2021

Firma Ethanol Energy a.s. přeje všem našim zaměstnancům, zákazníkům a